श्रीहरी नर्सरी

केसर आंबा त्याच्या चमकदार केशरी रंगाच्या लगद्यासाठी ओळखला जातो.